Demo

Olomouc

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989

Cena: 295 Kč

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989
Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová

Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Publikace přináší první takto rozsáhlý soupis děl a jejich autorů, včetně lokalizace v přehledných mapách. Stovce nejvýznamnějších z nich jsou věnovány samostatné medailony s popisem vzniku, začleněním do kontextu a s fotografickou dokumentací.

 

 

 

Cena: 399 Kč

Slavné vily Olomouckého kraje
Pavel Zatloukal a kol.

Architektonicky významná či zajímavá rodinná sídla, která vznikala od poloviny 19. století do současnosti na území olomouckého regionu. Publikace navazuje na ediční řadu Slavné vily, která postupně představuje architektonicky zajímavé objekty celé republiky.

 

 

 

 

 

 

Literární procházky německou Olomoucí

Cena: 335 Kč

Literární procházky německou Olomoucí
Lukáš Motyčka, Veronika Opletalová

Dvojjazyčná publikace Literární procházky německou Olomoucí/Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz vznikla jako výsledek projektu Centra pro výzkum německé moravské literatury při Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o populárně vědeckou publikaci s výraznou obrazovou složkou, která je koncipována jako netradiční průvodce městem. Jednotlivé kapitoly jsou vystavěny jako virtuální procházky místy, která inspirovala imaginaci olomouckých německy píšících umělců. Celá kniha je ovšem jednou velkou procházkou: uvede čtenáře do města, představí mu činnost různých kulturních spolků a dá mu skrze literární úryvky nahlédnout do životů osobností, v jejichž díle zanechala Olomouc zásadní stopu.

 

Pověsti a události města Olomouce

Cena: 198 Kč

Pověsti a události města Olomouce
Willibald Müller

Tato kniha olomouckých pověstí vyšla původně v němčině v roce 1892. Přesto, že se od té doby v dějinách města událo mnoho nového, je dobré si připomenout i události staré které se nemění, jen na ně občas zapomínáme. A tak může být tato kniha chápána jako výraz organického spontánního vývoje historické regionální literatury. Pověsti jsou autorem chronologicky rozděleny do jednotlivých obrazů, aby se dle předpokladu snáze otiskly do naší paměti. Ve zdařilém překladu Mgr. Jana Kubeše a v doprovodu původních ilustrací tak zvídavému čtenáři mohou pomoci doplnit další střípek do leporela představ o dávné minulosti našeho města.

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro objevovaná olomouc

Cena: 250 Kč

Objevovaná Olomouc
Vladimír Gračka

Kamenné fragmenty se dokážou skrývat a tiše si chrání dávná tajemství řemeslníků – jejich pracovní postupy v neopakovatelném rukopisu při prokládání kamenných kvádříků, a také tajemství stavitelů – jejich pojetí budovy jako součásti celku. To všechno dokáže Vladimír Gračka vzácně vnímat a ze zdánlivě nesourodých fragmentůstavebního materiálu a vlastních myšlenek vygenerovat dávnou a pohnutou historii olomoucké lokality. Minulosti se dotýká konečky prstů a v dutinách zdí vidí poklady naší historie. 
Druhé zcela přepracované vydání úspěšné knihy známého autora, olomouckého rodáka a patriota, tentokrát s bohatým obrazovým materiálem ilustrátora Pavla Zlínského a fotografa Karla Zámečníčka. Kniha přiblíží čtenáři dávnou i nedávnou historii tohoto města. Autor v této knize, svým vlastním způsobem s humorem a nadsázkou, zachytil čtyřicet let své práce na výzkumech, sondách a rekonstrukcích celé řady historických objektů v Olomouci.

 

 

Cena: 220 Kč

Olomoucké panoptikum
Vladimír Gračka

Město Olomouc nebylo a není jen souborem historických památek, dekorativní kulisou připomínající slávu dob minulých, která každodenně přivádí v úžas návštěvníky ze všech koutů světa. Je to také živý organismus, v němž jsou těsně spjaty osudy domů s těmi lidskými, neboť do historie města jsou jako barevné nitky vpleteny příběhy jeho obyvatel. Oba autoři se v této knize pokusili skloubit své pohledy na město, ať již jde o zachycení prchavé krásy půvabných ulic a zákoutí nebo podivuhodných osudů lidí, kteří zde žili v dobách minulých. V příbězích jednotlivých postav, stejně jako na připojených fotografi ích, Olomouc znovu ožívá v podobě, kterou si mnohý čtenář pamatuje z dob svého mládí.

 

 

 

Olomoucké vycházky

Cena: 259 Kč

Olomoucké vycházky
Milan Tichák

Po všedních cestách nevšedním městem 
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odlišuje. Nepojednává o městě a jeho často zapomenutých historických osudech tematicky, nýbrž místopisně. Je neobvyklým knižním průvodcem pro ty, kteří chtějí vědět víc, než v běžném bedekru najdou: o osude
ch významných osob spjatých s danou lokalitou i o neznámých událostech, jež se v těchto místech kdysi odehrály. Třináct pomyslných vlastivědných exkurzí je vlastně podrobněji rozvedenou rekonstrukcí hojně navštěvovaných vycházek skutečných, které autor již řadu let v Olomouci uvádí v rámci Vlastivědné společnosti muzejní.

 

 

 

Cena: 200 Kč

Když padly hradby: Olomouc na přelomu dvou staletí
Milan Tichák

Zdaleka ne všechny velkolepé plány rozmachu města po zrušení pevnosti se uskutečnily. Některá témata: Jak vznikla Úřední čtvrť – Než se Nové Lazce staly Letnou – Olomouc znovu opevněná – Kde všude tekla Morava – Pivovary, sladovny, mlýny a solné mlýny – Věhlas, který přijel po kolejích – Nedosněné podnikatelské sny – Lidé, o kterých se mluvilo – Komu patří Fischerova ulice? –První kavárny – Úsvit olomouckých kin.

 

 

 

 

 

Cena: 290 Kč

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí
Milan Tichák

Přelom 20. a 21. století znamenal pro Olomouc i přelom v literatuře o historii města. Knihy Vzpomínky na starou Olomouc a na ni volně navazující Paměť olomouckých předměstí dokázaly, že o minulosti lze psát hluboce zasvěceně a přitom srozumitelně a čtivě. Obě díla vyvolala mimořádný ohlas u čtenářů i odborníků a inspirovala řadu dalších podobných publikací. Dnes už jsou obě knihy nedostupné. Čtenáři je dostávají v tomto svazku poprvé společně, navíc opravené a aktualizované.

 

 

 

 

 

2008-134.jpg

Cena: 280 Kč

Barokní malířství v Olomouci
Milan Togner

Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu. Významná pozornost je věnována i baroknímu sběratelství v Olomouci a zdejší barokní grafické produkci. Důraz je položen na zakladatelskou osobnost Martina Lublinského.

Milan Togner byl český historik umění, zakladatel a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také od roku 1990 dvacet let vyučoval. Byl autorem četných výstav, katalogů, odborných publikací a popularizátorem olomoucké výtvarné scény v době baroka. Zabýval se středoevropskou a italskou malbou a kresbou 17.–18. století, středověkou nástěnnou malbou na Slovensku a teorií restaurování.

 

 

Cena: 428 Kč

Olomouc
Milena Valušková

Exkluzivní obrazová publikace vás provede nejen historickým městem a jeho pamětihodnostmi, ale i současnou a kulturní Olomoucí. V úchvatných fotografiích Mileny Valuškové poznáte, jak lze bohaté dědictví minulosti nejen uchovat, ale i využívat k současnému životu.
 

 

 

 

 

Cena: 340 Kč

Průvodce Olomoucí – umělecké památky města

Nového pomocníka při procházce po olomouckých památkách si nyní mohou zakoupit obyvatelé města či jeho návštěvníci. Radnice totiž vydala zcela nového knižního průvodce, který jako jediný ucelenou formou mapuje všechny historické i moderní pamětihodnosti na celém území města.
Památky jsou v knize přehledně řazené od těch nejstarších až po stavby moderní architektury. Rozdělené jsou podle tradičních stavebních slohů. Autoři však nezapomněli ani na vojenské stavby, na které je Olomouc velmi bohatá. Kniha zachycuje i zajímavou zahradní architekturu.

 

 

 

 

Cena: 499 Kč

Olomouc
Libor Sváček

Fotografická publikace představuje na 130 snímcích starobylou Olomouc objektivem fotografa Libora Sváčka. Přední český fotograf Libor Sváček nám předkládá jedinečný soubor 130 nádherných snímků hanácké metropole – starobylé a půvabné Olomouci. I čtenář, který Olomouc dobře zná, bude překvapen, kolik krásy, velkoleposti, tajuplných zákoutí i půvabných detailů Libor Sváček svým objektivem ve městě a jeho nejbližším okolí objevil. Není zřejmě nutno zdůrazňovat, že všechny snímky opět ohromují mimo umělecké také nejvyšší možnou technickou úrovní, v níž Sváček jen těžko hledá konkurenci. Fotografie jsou doplněny popisky ve 4 jazycích (ČJ, AJ, NJ, RJ).

2007-024.jpg

Cena: 634 Kč

Kronika olomouckých domů I. a II. díl
Wilhelm Nather

Překlad výpisků k dějinám téměř 700 domů, které byly sepsány Wilhelmen Natherem ve druhé polovině 19. století. U každého domu lze nalézt jeho historii ve středověku do počátku dvacátého století. Díky soupisu pozůstalostí je možné se seznámit i s kompletním vybavením domácnosti v té které době. K domům se váže také celá řada zajímavých dokumentů, například o účasti olomouckých občanů v čarodějnických procesech. Ke Kronice olomouckých domů je přiložena i mapa. Vzhledem k tomu, že se vzhled centra za posledních sto let zase tak neproměnil, může se v ní zvídavý turista orientovat i dnes.
 
 
 
 

 

2013-408.jpg

Cena: 500 Kč

Hudba v Olomouci 1945–2013
Jan Vičar a kol.

Syntetický spis o dějinách olomoucké hudební kultury nebyl dosud nikdy vytvořen. Předložený první svazek, pokrývající nejnovější období, je dílčím výsledkem dlouhodobého výzkumu dějin hudby v Olomouci a na střední Moravě v období cca 1800-2000. Většinu textu zpracoval kolektiv autorů zapojených do výzkumného záměru ‘Morava a svět: Umění v otevřeném kulturním prostoru’. Mezi autory publikace však nacházíme i studenty oboru muzikologie. Velká pozornost byla věnována nejen olomouckým hudebním institucím, jako jsou Moravské divadlo, Moravská filharmonie, olomoucké studio Českého rozhlasu a Univerzita Palackého, ale i hudbě populární, jazzové, chrámové, vojenské, soudobé a aktivitám amatérských těles. I ony totiž vytvářely specifičnost hudební kultury Olomouce jako jedinečné lokality.

Jan Vičar je český muzikolog, pedagog a skladatel. Dlouhá léta působil na katedře muzikologie FF UP.

 

 

2012-432.jpg

Cena: 282 Kč

Hudba v olomoucké katedrále 1872–1985
Eva Vičarová

Kniha líčí hudební provoz Dómu sv. Václava v Olomouci za kapelníka Pavla Křížkovského, Josefa Nešvery, Antonína Petzolda, Gustava Pivoňky a Stanislava Vrbíka. Je určena odborné veřejnosti, laickým zájemcům o dění v oblasti chrámové hudby i olomouckým patriotům. Odpoví na otázky, jak se v olomoucké katedrále hrálo a zpívalo, co přinesla reforma církevní hudby a které skladby byly uváděny.

Eva Vičarová působí jako docentka na katedře muzikologie FF UP.

 

 

Cena: 280 Kč

Město v baroku, baroko ve městě
Ladislav Daniel

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.

Ladislav Daniel je současný český historik umění, muzejní pracovník a vysokoškolský pedagog. V letech 1968-1973 vystudoval dějiny umění na UP. Byl spoluzakladatelem a vedoucím kurátorem Arcidiecézního muzea v Olomouci (1997-2000). Od roku 1998 působí na Katedře dějin umění FF UP Olomouc jako odborný asistent, od r. 2000 jako docent.V letech 2001–2013 vedl Katedru dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2002 členem vědecké rady FF UP a předseda oborové rady pro doktorské studium. R. 2003 byl jmenován profesorem.

Raubířské zpěvy a morytáty

Cena: 249 Kč

Raubířské zpěvy a morytáty
Milan Valenta

Hrůzostrašné historie z Olomoucka
Raubířské zpěvy a morytáty jsou souborem temných, vzrušujících i lyricky podmanivých příběhů inspirovaných skutečnými událostmi či legendami, které se váží k Olomouckému kraji a které jsou datovány do různých dob, třináctým stoletím počínaje a druhou světovou válkou konče. Autor v nich suv
erénním, expresivním a místy až básnickým jazykem podává neobyčejné a drsné příběhy zběhů, zlodějů, loupeživých rytířů, pytláků, vrahů, partyzánů a dalších postav na okraji společnosti.

 

 

 

 

Poťouchlé pohádky anebo Co čert nechtěl... ale chtěl

Cena: 349 Kč

Poťouchlé pohádky anebo Co čert nechtěl… ale chtěl
Milan Valenta

Čertovské pohádky z hanácké metropole – Olomouce. 
Jen v málokteré pohádce má čert nakonec navrch. Ale nebývalo to tak vždycky. V dávných dobách bývaly pohádky drsnější, zrcadlil se v nich tehdejší svět. A takové jsou i tyhle pohádky, drsné a tajemné. Provedou vás po nejtajnějších zákoutích hanácké metropole i lidské duše. 
Občas vám z nich naskočí husí kůže. Občas se budete smát. A nakonec si možná potichu řeknete: „K čertu…“

 

 

 

ZPĚT