Demo

Majálesové veselí v UPointu

Studentské oslavy, které v prvním květnovém týdnu zachvátí Olomouc, se nevyhnou ani UPointu. Tématem letošního ročníku Majálesu Univerzity Palackého je Literatura kolem nás, proto jsme u nás budeme moci navštívit hned dvě autorská čtení. Dnes se s vámi o své příběhy v 17:00 podělí Jaroslav Irovský, zítra bude od 15:00 ze své knihy Na onom světě se tomu budeme smát předčítat Václav Jamek. Po celý květen budete v naší minigalerii moci zhlédnout výstavu fotografií, na kterých Josef Ryšánek zachytil v roce 1964 studentské slavnosti v Olomouci.

 

AUTORSKÉ ČTENÍ JAROSLAVA IROVSKÉHO | 2. května 2017 | 17:00-19:00

Jaroslav Irovský vás ve svém vypravování plném ironie, sarkasmu a syrovosti seznámí se vzpomínkami na život protkaný nadměrnou konzumací alkoholu, užíváním drog, nevyrovnáním se se sebou samým, chvilkovými známostmi a milostnými „románky“…

Rodák z valašských Slušovic, od roku 2011 bydlištěm v Olomouci, je považován za jednoho z nejlepších českých mladých spisovatelů současnosti. Díky syrovému, přímému, někdy až vulgárnímu stylu psaní je tento „profesionální bohém“ tělem i duší řazen mezi undergroundové autory a přezdíván „český Bukowski“. 

 

AUTORSKÉ ČTENÍ VÁCLAVA JAMKA | 3. května 2017 | 15:00-16:30

Václav Jamek návštěvníkům představí souborné vydání svých fejetonů otištěných v Listech v letech 2005 až 2015. V knize Na onom světě se tomu budeme smát autor původní texty doplňuje a rozvíjí v Memorandech, jakýchsi vysvětlivkách budoucím generacím. Vede ho k tomu názor, že knižní vydání se musí vyrovnat s charakteristický rysy žánru, který je „časový a příležitostný, často komentuje jevy a události, které jsou v danou chvíli čtenářům srozumitelné i v narážce, ale které se postupně z povědomí vytratí, a po deseti letech už nemusí být zřejmé, čím to chce autor své čtenáře vlastně pobavit, případně dopálit.“

V úvodu knihy stojí: „Ani jsem si to dost neuvědomoval, ale octl jsem se zřejmě na jakémsi rozcestí. A bylo to rozcestí slepých ulic. Lid měl své chiméry, které jsem nesdílel, a čeští intelektuálové měli zas jiné chiméry, které jsem nesdílel: se svou vlastní chimérou jsem neměl celkem kam jít, života před sebou pomálu, a nezdálo se mi, že bych byl někde vítán…“

Přijďte si poslechnout, jakou cestou se nakonec Václav Jamek se svou chimérou vydal. Besedu moderuje profesor Lubomír Machala z katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP.

 

VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉHO CYKLU MAJÁLES  1964 | 2. května – 2. června 2017

Majáles trochu jinak! Přijďte se podívat, jak v roce 1964 zachytil průběh studentských slavností v Olomouci fotograf Josef Ryšánek. Sám autor vlastními slovy dokládá, „že i před více než padesáti lety se mládež bavila stejně jako dnes.“

Josef Ryšánek (*17.3.1944 v Olomouci) se k fotografování dostal v dětství, první fotografie vytvořil jako samouk již ve 12 letech. Studoval na Střední strojní průmyslové škole v Olomouci (1961-1965). Po absolutoriu byl v roce 1969 přijat do Filmových ateliérů v Gottwaldově (nyní ve Zlíně), nejprve jako asistent kamery, později jako kameraman natáčení vědecko-populárních filmů. Od roku 1991 byl kameramanem řady animovaných filmů, později také vyučoval obor kamerovou techniku na Filmové škole ve Zlíně. Ve filmovém průmyslu a školství působil celkem 34 let.