Závislostní chování na internetu

Jan Šmahaj a kolektiv

Internet s postupem času neodvratně proniká jak do našich běžných životů tak i do intimních součástí vztahů. Tato kniha se věnuje chování na internetu a aktuálnímu dění ve výzkumné i klinické oblasti. Cílem knihy je z objektivního hlediska rozebrat a popsat základní paradigmata, vzorce chování a dotknout se nejčastějších problémů i přínosů online světa. Dále se zabývá aspekty online a offline komunikace a dopady online komunikace na vztahy. Zabývá se známými i méně známými fenomény pojícími se s online světem. Tyto teoretické části jsou spojeny ve výzkum závislosti na internetu u českých adolescentů.

299 Kč

Autor

Jan Šmahaj se dlouhodobě teoreticky a výzkumně zabývá problematikou kyberšikany a virtuálního prostředí, mezilidskou komunikací a kyberpsychologií. Mezi jeho další zájmy patří pedagogická/školní psychologie, psychologie veřejného mínění a oblast výzkumu prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. V letech 2008–2010 působil v Praze jako primární preventista sociálně patologických jevů. V Olomouci aktivně spolupracuje s P-centrem. V současné době působí jako odborný asistent na katedře psychologie Filozofické katedry UP.