Začínající učitel biologie

Vladimír Vinter, Ivo Králíček

Publikace je určena především začínajícím učitelům biologie, tedy čerstvým absolventům vysokých škol. Nenahrazuje učebnice z pedagogiky a didaktiky biologie. Přináší pouze krátká shrnutí stěžejních kapitol didaktiky biologie, praktické rady, doporučení a náměty k přemýšlení, které mohou usnadnit první nelehké kroky mladého učitele a omezit pedagogické chyby způsobené prozatímním nedostatkem praktických zkušeností.
 
180 Kč

Autor

Vladimír Vinter je odborný asistent na katedře botaniky PřF UP. Věnuje se mj. didaktice biologie a anatomii a morfologii rostlin.