Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969

Pavel Urbášek, Jiří Pulec

Monografie je příspěvkem k poválečným dějinám českého vysokého školství (1945-1969), které ve své šířší podobě zahrnují přinejmenším vývoj a existenci jednotlivých vysokoškolských institucí a vědních oborů, životní osudy významných vysokoškolských vědců a pedagogů či sledování postavení studentstva ve výukovém procesu, jeho sociálních podmínek, hodnotové orientace, a také vývoje studentského hnutí a občanské angažovanosti.
 
241 Kč

Autor

Pavel Urbášek je ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a historik. Zaměřuje se na soudobé dějiny (dějiny školství, orální historie, dějiny tzv. normalizace 1969-1989, dějiny vojenství ve 20. století).