Voda na Zemi

Martin Rulík a kol.

Kniha přináší souhrn současných základních znalostí z hydrologie, hydrochemie, hydrobiologie, ochrany životního prostředí, úpravárenství a vodního hospodářství. Primárně je napsána jako učebnice pro studenty a pedagogy, jimž rozšiřuje obzor vědomostí získaných v rámci dílčích specializací, ale obsahuje zároveň informace a souvislosti důležité také pro vodohospodáře a zajímavé i pro širokou veřejnost.

970 Kč

Autor

Martin Rulík působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se výzkumům v oblasti ekologie tekoucích vod, mikrobiální ekologie vod, biogeochemického cyklu organického uhlíku ve vodách a mikrobiálních biofilmů v přírodním prostředí.