Univerzita v Olomouci 1573–2023

Jiří Fiala, Leoš Mlčák, Tomáš Parma, Michal Sýkora, Pavel Urbášek

Třetí, upravené a doplněné vydání obsáhlé reprezentativní publikace věnované dějinám olomoucké univerzity od jejích počátků spojených s jezuitským řádem až do současnosti. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem a faktografickými přílohami.

1573 Kč

Autor

Jiří Fiala je emeritní univerzitní profesor dějin české literatury na Katedře bohemistiky FF Univerzity Palackého. Orientuje se na českou literaturu 18. a 19. století, folkloristiku, textologii a ediční technika. Rovněž se věnuje regionálním dějinám a kulturní historii Olomoucka, zdejší hudební kultuře a písňovému folkloru. Podílel se na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih.