Univerzita v Olomouci (1573 – 2013)

Jiří Fiala a kol.

Kniha pojednává o olomouckém školství před příchodem jezuitů do tehdejšího hlavního města Markrabství moravského v roce 1566. Dále popisuje historii olomouckého vysokého učení univerzity od jeho vzniku v roce 1573 do jeho zrušení roku 1860. Je zdokumentováno působení samostatné C. k. teologické fakulty, od roku 1919 Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci a osudy této fakulty jakožto součásti Univerzity Palackého. Součástí publikace jsou faktografické přehledy Základní data univerzity v Olomouci a Rektoři univerzity a děkani samostatné teologické fakulty v Olomouci. Nechybí též detailní výčet pramenů a odborné literatury k historii olomouckého vysokého školství a zevrubná anglická resumé jednotlivých kapitol.
 
459 Kč