Udržitelný rozvoj

Pavel Nováček

Tato publikace je pokusem o syntézu dlouhodobě udržitelného rozvoje, tedy o formulování a prosazování způsobu života, který by umožnil uspokojovat v rozumné míře potřeby všech lidí na světě (a to včetně budoucích generací), ale zároveň by byl šetrný k životnímu prostředí a nepřekračoval by únosnou kapacitu využívání ekosystémů. Kniha se zabývá jevy zřejmými a celkem snadno prokazatelnými (např. analýzou řady globálních, nejen environmentálních problémů), ale také jevy těžko prokazatelnými, často na hranici reality a fantazie, či dokonce na pomezí reality.
 
650 Kč

Autor

Pavel Nováček je vedoucím Katedry rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále přednáší na Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě. V Brně stál v roce 1998 u zrodu studijního oboru Humanitní environmentalistika.