Tam za tím mořem piva

Miloslav Rechcígl ml.

Tam za tím mořem piva aneb Naše Amerika, jak ji málokdo zná. Příspěvek k historii české a slovenské emigrace do Ameriky. Předkládaná publikace pojednává o Americe, jak ji málokdo zná a o níž Voskovec a Werich pěli v jejich populárních relacích, a vznikla na základě celoživotního mravenčího výzkumu autora. Je zaměřena na historii emigrantů z historických Českých zemí a z Československa a časově pokrývá období od objevení Nového světa až dodnes. Zahrnuje nejen Spojené státy, ale i Kanadu a Latinskou Ameriku. Jednotlivé části pojednávají o pionýrech, o příchodu a usazování přistěhovalců v různých státech a krajích Ameriky a zakládání českých středisek a komunit, o veřejné a spolkové činnosti usedlíků a o různých typech přistěhovalců a jejich přínosu Americe. Ačkoliv počtem jich nebylo mnoho, v porovnání s ostatními etnickými skupinami, jejich přínos Americe byl fenomenální.

400 Kč