Současná ruská, polská a ukrajinská literatura

Zdeněk Pechal a kol.

Předkládaná monografie má ráz komparativní. V paralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čtyři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur, s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledovaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvodu, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpretaci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími problémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.
 
290 Kč 150 Kč

Autor

Zdeněk Pechal působí v současné době jako vedoucí katedry slavistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je členem Literárněvědné společnosti Akademie věd ČR. Celoživotně se zabývá českou, ukrajinskou, polskou, ale zejména ruskou literaturou 19. a 20. století. Je děkanem Filozofické fakulty UP.