Současná ruská poezie

Zdeňka Vychodilová a kol.

Monografie pojednává o stavu a vývojových tendencích básnické tvorby v současném Rusku. Je koncipována jako soubor dvou relativně samostatných oddílů. V prvním oddílu dostává čtenář v šesti kapitolách informaci o stavu a vývojovém směřování současného ruského básnictví, druhý oddíl tvoří ukázky z děl vybraných rusky píšících autorů v originálním znění a v překladu do češtiny. Překladová část knihy je převážně dílem studentů doktorského a magisterského studia na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Editoři zvolili podobu tzv. zrcadlového vydání, která umožňuje okamžité porovnání originálního a překladového textu. V překladech je zastoupeno 29 básnířek a básníků, a to jak autorů z metropolí, tak představitelů provinčních oblastí.
 
249 Kč

Autor

Zdeňka Vychodilová působí jako docentka na katedře slavistiky FF UP.