Slovesa pro děti a rodiče

Dan Faltýnek, Klára Faltýnková 

Slovesa pro děti a rodiče je kniha, která pobaví hrou s českým jazykem, ukazuje rozmanitost významu českých sloves a porovnává pravopis sloves a jejich zvuk. Děti a rodiče se u ní zasmějí a učitelům českého jazyka poskytne řadu příkladů do jazykových rozborů.

149 Kč

Autor

Dan Faltýnek působí na Katedře obecné lingvistiky FF UP v Olomouci. Zabývá se lingvistickou metodologií, biosémiotikou a teorií gramatiky. V těchto oblastech publikoval řadu odborných článků, monograficky se jim věnoval v knize Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik – testování gramatických popisů jazyka a DNA (2012) a autorsky přispěl do publikace Jazyková metafora živého (2010).