Sexualita a sexuální identita

Martin Fafejta

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera?

Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé.

Přináší aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové společnosti řídí.

369 Kč

Autor

Martin Fafejta je sociolog, pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem studijních materiálů, článků a studií z oblasti sociologie. Poblikoval také dvě knihy zaměřující se na lidskou sexualitu. Co se týče praxe, soustřeďuje se na problematiku genderu, menšin, sociologii deviací, sociologii politiky, ideologii sociálních hnutí.