Protest, omyl, nezájem?

Tomáš Lebeda, Jakub Lysek a kol.

Kniha sleduje dva hlavní cíle. Za prvé představuje problém neplatných hlasů v ČR a rozkrývá příčiny vzniku neplatných hlasů v českých volbách. Za druhé přináší komparativní analýzy neplatných hlasů v nových demokraciích střední a východní Evropy. V tomto regionu pak identifikuje příčiny rozdílů v množství neplatných hlasů a v jedné z analýz je srovnává s jiným regionem demokratizujících se zemí – s Latinskou Amerikou.
 
250 Kč

Autoři

Tomáš Lebeda je český politolog, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také vede Katedru politologie a evropských studií. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování.

Jakub Lysek je asistent na Katedře politologie a evropských studií.