Proměny hudby v měnícím se světe

Ivan Poledňák a kol.

Publikace se zabývá se různými podobami současné hudby a především jejími vztahy k sociálnímu, ekonomickému, politickému a obecně kulturnímu prostředí. Autoři studují zejména otázky vztahu artificiální (vážné) a non-artificiální (populární) hudby, proměn hudby v souvislostech technického a technologického vývoje, vztahů hudby a jiných kooperujících uměleckých aktivit. Detailněji jsou studovány některé speciální hudební oblasti – romská hudba, tzv. world music, dále vývoj evropského jazzu, dění v oblasti opery apod.).
 
109 Kč

Autor

Ivan Poledňák byl český muzikolog, hudební psycholog, hudební publicista a vysokoškolský učitel. Hudební vědu a muzikologii vyučoval v závěru svého života na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o autora několika významných knižních publikací a spoluautora několika hudebních encyklopedií zejména z oblasti populární hudby. Pravidelně přispíval do velkého množství československých a českých hudebních periodik.