Přehled poruch psychického vývoje

Jana Kvitová, Michaela Pugnerová

Současný pedagog základní školy se nesetkává pouze s „normalitou“, ale zcela přirozeně i s „abnormalitou“. Pokud se má orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se správně zachovat také v případě patologie. Pedagogové řeší různé typy výukových obtíží, jež se mohou objevovat v rámci tzv. integrací. Se zavedením se setkávají se žáky, kteří mají výukové obtíže, a to z rozličných příčin. Tato kniha by jim měla být cenným pomocníkem právě v takovýchto situacích. 

359 Kč

Autorky

Michaela Pugnerová vystudovala jednooborovou odbornou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pracuje jako odborná asistentka katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jana Kvitová působí aktuálně jako odborná asistentka na katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na poruchy psychického vývoje, psychokorektivní intervenci a psychologii zdraví.