Poezie, studenti a učitelé

Jaroslav Vala

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu GAČR s názvem Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů (2011 – 2013) realizovaného na PdF UP Olomouc. Metodami sémantického diferenciálu a ohniskové skupiny jsme sledovali, jak studenti ve věku 12–20 let vnímají různé básně a nakolik jsou schopni je interpretovat bez výrazné asistence učitele. Zároveň jsme v longitudinální intervenční studii zkoumali, jak lze studentský vztah k poezii ovlivňovat volbou vhodných vyučovacích metod založených na zážitkové pedagogice, rozvíjení kreativity a na citlivém přístupu k individuálním studentským interpretacím. Celkově se do výzkumu zapojilo 1088 respondentů, kteří v několika dílčích etapách posuzovali vybrané básnické texty, či byli zapojeni do longitudinálního šetření.
 
277 Kč 100 Kč

Autor

Jaroslav Vala působí jako docent na katedře českého jazyka a literatury PdF UP. Specializuje se na didaktiku literatury a výzkum její recepce.