Odsun Němců z Olomouce

Martin Hájek

Kniha Martina Hájka „Odsun Němců z Olomouce“ se zabývá postavením německé menšiny v Olomouci v letech 1945 a 1946 a jejím nuceným vysídlením do Německa. Historický úvod vysvětluje postavení německé minority ve městě od dob první republiky po skončení druhé světové války. Hlavní důraz je kladen na Internační tábor Olomouc-Nové Hodolany, kterým prošlo mnoho místních Němců, a Mimořádný lidový soud Olomouc. Kniha se věnuje také postavením některých zvláštních skupin německého obyvatelstva (smíšená manželství, německy mluvící Židé a antifašisté). Stručně je v ní zmíněn i život vysídlených olomouckých Němců v SRN.

250 Kč

Autor

Martin Hájek je knihovník a historik se zaměřením na dějiny německé menšiny v Česku a lokální dějiny. Studoval na Masarykově univerzitě a poté v roce 2018 získal na Univerzitě Palackého doktorský titul. V letech 2012–2021 pracoval pro Vědeckou knihovnu v Olomouci.