Mors ultima linea rerum

Hana Myslivečková

Publikace představuje téměř dvě stě celofigurových sepulkrálních monumentů, které patří k nejvýznamnějším ukázkám této produkce doby pozdní gotiky, renesance či manýrismu na Moravě a v českém Slezsku. Kromě jejich dokumentace přináší také typologickou, strukturální, ikonografickou a stylovou charakteristiku, prosopografické, heraldické, genealogické a společenskohistorické údaje. Sepulkrální monumenty nezpracovává formou katalogu, ale na základě výtvarně kritické komparace se snaží o jejich systematické utřídění do autorsky či dílensky vázaných skupin. Materiál je rovněž obrazovým dokumentem, který přibližuje národnostně pluralitní skladbu soudobé šlechtické a měšťanské společnosti, v níž se setkáváme s osobnostmi, které zastávaly významné postavení v zemských úřadech. 
 
480 Kč

Autorka

Hana Myslivečková je historička umění, autorka prací z historie architektury a sochařství. Ve své výzkumné práci se zabývá především architekturou a sochařstvím pozdní gotiky a renesance na Moravě, v poslední době zejména sepulkrálními monumenty. Souběžně se věnuje také výtvarné kultuře 20. století. Působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP.