Mluv, abych tě viděl

Tomáš Bojda

Kniha na jednom místě systematizuje nejdůležitější studie české rozhlasové teorie, ty navíc doplňují překlady dvou vlivných zahraničních studií. Ve čtyřech oddílech jsou zde představeny dvě desítky studií teoretiků i praktiků rozhlasové tvorby, cílem antologie je nabídnout dosud neexistující komplexní rámec teoretického myšlení o rozhlasové tvorbě.

Z hlediska předmětu zkoumání se jednotlivé články orientují na literární a dramatickou rozhlasovou tvorbu, tematizují zásadní otázky rozhlasového tvůrčího procesu (dramaturgie, režie, herectví), otázky auditivní adaptace literárního díla a žánrologie (Jan Lopatka, Rudolf Matys), východiska metodologicky ukotvené analýzy rozhlasového artefaktu (Götz Schmedes, Elke Huwiler) a teorie rozhlasové inscenace (Alena Štěrbová, Jan Vedral). Kniha po mnoha desítkách let zpřístupňuje texty, které zůstávaly čtenářům nedostupné, přitom tvoří páteř českého myšlení o rozhlasové tvorbě (Václav Růt, František Kožík, Olga Srbová), nabízí také cenné teoretické příspěvky samotných tvůrců (Jiří Horčička, Josef Melč, Josef Henke).

Publikace je určena všem zájemcům o rozhlasovou tvorbu, zájemcům o literaturu a její adaptace, teoretikům i praktikům, v neposlední řadě pak také pedagogům i studentům příslušných oborů.

350 Kč

Autor

Tomáš Bojda působí jako odborný asistent na katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se rozhlasovou tvorbou, zejména historií rozhlasové režie a dramaturgie a herectvím v rozhlase.