Mezi realitou, propagandou a mýty

Petr Orság

Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968 – 1989.
Exilovým médiím, která začali uprchlíci z Československa zakládat na Západě krátce po komunistickém puči v únoru 1948, se historický výzkum dosud věnoval spíše okrajově či v širším kontextu jiných témat. Tato média přitom vytvářela specifický prostor, který
 reagoval na ztížené možnosti kritické diskuse v Československu, v exilovém rozptýlení hrála podstatnou integrační roli a současně se některá z nich stávala i díky spojení s domovem mnohem účinnějšími prostředky zahraničního působení proti komunistickému režimu než exilové politické strany či organizace. Hlavní pozornost práce je soustředěna na období po srpnu 1968, kdy exilové hnutí oživila masivní vlna nových uprchlíků.
 
339 Kč

Autor

Petr Orság, vedoucí Katerdy mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, dlouho působil i jako novinář. Zaměřuje se též na dějiny žurnalistiky.