Město v baroku, baroko ve městě

Ladislav Daniel

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.
 
280 Kč

Autor

Ladislav Daniel je současný český historik umění, muzejní pracovník a vysokoškolský pedagog. V letech 1968 – 1973 vystudoval dějiny umění na UP. Byl spoluzakladatelem a vedoucím kurátorem Arcidiecézního muzea v Olomouci (1997 – 2000). Od roku 1998 působí na Katedře dějin umění FF UP Olomouc jako odborný asistent, od r. 2000 jako docent. V letech 2001 – 2013 vedl Katedru dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2002 členem vědecké rady FF UP a předseda oborové rady pro doktorské studium. Roku 2003 byl jmenován profesorem.