Lidé a hradby, bastionové pevnosti a jejich život

Michael Viktořík a kol.

Kniha se věnuje především českým bastionovým pevnostem a opevněním z několika různých úhlů pohledu. Proč a jak se stavěly, jak se o nich přemýšlelo, jak se bránily a dobývaly, i jak se v nich žilo.

300 Kč

Autor

Michael Viktořík roce 2003 ukončil studium jednoborové historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde dnes působí jako odborný asistent na Katedře historie. Vyučuje dějiny 19. století a specializuje se na dějiny hospodářské a regionální.