Kronika olomouckých domů II.

Wilhelm Nather

Překlad výpisků k dějinám téměř 700 domů, které byly sepsány Wilhelmen Natherem ve druhé polovině 19. století. U každého domu lze nalézt jeho historii ve středověku do počátku dvacátého století. Díky soupisu pozůstalostí je možné se seznámit i s kompletním vybavením domácnosti v té které době. K domům se váže také celá řada zajímavých dokumentů, například o účasti olomouckých občanů v čarodějnických procesech. Ke Kronice olomouckých domů je přiložena i mapa. Vzhledem k tomu, že se vzhled centra za posledních sto let zase tak neproměnil, může se v ní zvídavý turista orientovat i dnes.
 
634 Kč