Kniha jako svědek

Libuše Hrabová

Publikace Kniha jako svědek s podtitulem “Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci” uvádí čtenáře do světa knih a jejich tvůrců v sedmi příbězích, o nichž vypovídají knihy z fondu rukopisů a starých i raně novověkých tisků Vědecké knihovny v Olomouci. Zdrojem informací o těchto příbězích jsou knihy ve své hmotné podobě stejně jako písemné podání, které obsahují. Mozaika příběhů postihuje různou podobu výpovědí, která je dána dobou vzniku i oblastí, z níž kniha pochází. Výběr knih pochází z 15. až 18. století, z Moravy i z různých sousedních zemí, původ spisů v nich chovaných je mnohdy mnohem starší a země jejich původu vzdálenější, a stejně tak i příběhy, o nichž knihy a spisy svědčí. Najdeme mezi nimi příběh matematika, astronoma a lékaře z Bagdádu stejně jako příběh mladých bratislavských redaktorů prvních slovenských novin (psaných česky).

200 Kč

Autorka

Libuše Hrabová je česká historička, specializující se na středověké dějiny. Mezi léty 1952–1970 působila na Filozofické fakultě Univerzity Palackého nejprve jako odborná asistentka a později jako docentka (habilitace 1969). Po propuštění z univerzity v roce 1970 pracovala jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a v roce 1983 odešla do důchodu. V roce 1990 se vrátila Filozofickou fakultu Univerzity Palackého jako profesorka, kde dosud působí jako emeritní profesorka na katedře historie. Odborně se zabývá středověkou historiografií, dějinami Polabských Slovanů a christianizací.
V 2012 byla nominována na Cenu Milady Paulové. V roce 2014 byla oceněna Cenou Františka Palackého. V září 2020 obdržela Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR.