Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 45–90

Pavel Urbášek, Jiří Pulec a kol.

Záměrem autorů bylo nejen zpracovat dějiny obou nejstarších moravských univerzit, ale současně přispět k poznání širšího právního a politického rámce, v němž se školy od roku 1945 vyvíjely.
 
327 Kč

Autor

Pavel Urbášek je ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a historik. Zaměřuje se na soudobé dějiny (dějiny školství, orální historie, dějiny tzv. normalizace 1969-1989, dějiny vojenství ve 20. století).