Kamenné skulptury v Podyjí

Petr Čehovský

Publikace se zabývá tématem, které v české a rakouské umělecko-historické literatuře dosud nebylo zpracováno. Mapuje pozdně gotické a raně renesanční kamenné skulptury rozlehlého regionu Podyjí v kontextu uměleckého vývoje v blízkých centrech, zejména ve Vídni, Kremži a Brně. Do kategorie kamenných skulptur náleží architektonická skulptura (portály, okenní ostění, erbovní desky, kazatelny, křtitelnice, pastoforia), mikroarchitektura (boží muka, pranýře), figurální a erbovní náhrobky. Všechny zkoumané památky jsou součástí abecedně uspořádaného katalogu. Na základě stylové analýzy památek jsou stanoveny jednotlivé provenience kamenných skulptur (skulptury vídeňských, eggenburských, kremžských, jihomoravských kameníků a importované skulptury).
 
344 Kč

Autor

Petr Čehovský působí jako odborný asistent na katedře dějin umění FF UP.