Islandské středověké zákoníky

Lenka Doová

Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských středověkých dějin (přijetí křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).

349 Kč

Kategorie: ,

Autorka

Lenka Doová působí na katedře historie FF UP. Specializuje se na středověké právo a středověkou Skandinávii.