Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu

Vít Voženílek a kol.

Kartografický produkt HRANICKO – atlas rozvoje mikroregionu je publikace zaměřená na území mikroregionu Hranicko. Je koncipován jako tematický regionální atlas ve formě atlasové encyklopedie, v níž mapy tvoří základní informační prvek. Přináší mnoho ucelených prostorových i popisných informací. Atlas je určen pro široké spektrum uživatelů – pracovníků veřejné správy, podnikatele, učitele a studenty i místní obyvatele. Je kartografickou a grafickou prezentací bohatých prostorových jevů na Hranicku a témat, která ovlivňují současný a budoucí rozvoj oblasti. Atlas obsahuje přes 170 map. Je doplněn anglickým summary, přehledem použitých zdrojů (knihy, internetové zdroje, územní plány a mapy) a rejstříky (místopisný a pojmový).

159 Kč

Autor

Vít Voženílek působí jako profesor na katedře geoinformatiky PřF UP.Jeho zaměřením je tematická kartografie, atlasová kartografie, geoinformatika, modelování v GIS a prostorová gramotnost.