Historie babictví a současnost porodní asistence

Věra Vránová

Historie babictví je stará jako lidstvo samo. V průběhu staletí se měnil název profese a vzdělávání v oboru. Známé názvy jsou bába pupkořezná, bába položná, babička, porodní babička, porodní asistentka. V dávných dobách nebylo vzdělávání porodních babiček žádné, byly jen předávány zkušeností od starších babiček mladším. Vzdělávání se datuje od 14. století na Univerzitě Karlově v Praze, později byly kurzy pořádané porodnicemi, ve 20. století střední školy, vyšší odborné školy, v současnosti je vzdělávání vysokoškolské.
 
191 Kč

Autorka

Věra Vránová působila jako proděkanka FZV UP. V letech 2005–2009 byla prezidentkou České konfederace porodních asistentek.