Filmař Jaromír Kallista

Petr Bilík, Jan Černík

Publikace je výstupem rozsáhlého, pět let trvajícího orálního výzkumu (cca 150 h materiálu) zaměřeného na život a kariéru Jaromíra Kallisty, producenta s rozsáhlou praxí sahající od konce 50. let po nynější filmovou tvorbu. V rozhovoru, jenž byl veden a upraven především dle metodologické rukověti Briana Robertse Biographical Research (Understanding Social Research) a ze studie Interpretive Biography Normana K. Denzina jsou zachycena všechna zásadní údobí Kallistova odborného působení vedoucího od studií na FAMU, přes působení v Armádním filmu, ve Státním filmu, Laternu magiku až po vznik společnosti Athanor a pedagogickou činnost na FAMU. Kniha je doprovozena bohatým poznámkovým aparátem korigujícím, upřesňujícím či rozšiřujícím základní výpověď.

249 Kč

Autoři

Petr Bilík vystudoval na FF UP v Olomouci literární, filmovou a divadelní vědu. Pracoval jako dramaturg literárně-dramatické redakce České televize Brno a jako redaktor literárního měsíčníku Host. Podílel se na vedení a dramaturgii Letní filmové školy, Přehlídky animovaného filmu a Academia Olomouc. V současnosti vyučuje na Katedře divadelních a filmových studií FF UP a působí v oddělení komunikace UP. Je členem rady České společnosti pro filmová studia. V roce 2011 mu vyšla monografie Ladislav Helge. Cesta za občanským filmem.

Jan Černík vystudoval filosofii a filmovou vědu a poté doktorské studium oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu. V současnosti působí na CMTF UP.