Fenomén terorismus: česká perspektiva

Ondřej Filipec

Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, který je obohacen o rozhovory s českými odborníky. Přináší tak skutečně multidisciplinární náhled na problematiku v českém kontextu, ať již jde o evropskou spolupráci, kybernetickou bezpečnost, politickou dimenzi terorismu, terorismus a možné zneužití zbraní hromadného ničení, psychologii terorismu, dění na Blízkém východě nebo mezinárodní právo.
 
220 Kč

Autor

Ondřej Filipec je odborný asistent katedry politologie a společenských věd PF UPOL. Oblastí jeho zájmu je Evropská unie a mezinárodní bezpečnost.