Evropa spolu: Průvodce po historii i současnosti Evropské unie

Petr Strejček, David Broul, Jakub Janega  

Publikace svým obsahem cílí především na studenty závěrečných ročníků středních škol a prvního ročníku bakalářského studia. Svou podobou je nicméně přínosná rovněž pro středoškolské učitele společenskovědních předmětů. Kniha mapuje Evropskou unii ze všech perspektiv. Nabízí sondu do historie a současného fungování, přibližuje roli a funkce EU v evropském společenském prostoru, seznamuje se všemi evropskými institucemi a jejich podstatou. Kapitoly jsou uvozeny zajímavostí spjatou s předkládaným tématem, jsou doplněny o rozšiřující strukturu podrobnějších textů v podobě glos, faktoboxů či otázek k zamyšlení. V závěru knihy naleznete testové otázky, na nichž si může čtenář ověřit, jaké znalosti si z četby odnesl a kterým skutečnostem by měl věnovat zvýšenou pozornost, ty ocení jak studenti, tak učitelé.

449 Kč

Autoři

Za unikátní publikací stojí brněnští a olomoučtí politologové Petr Strejček, David Broul a Jakub Janega. 

Petr Strejček se zabývá mezinárodními vztahy, evropskou integrací a evropskou energetickou bezpečností. 

David Broul se specializuje na prevenci a řešení mezinárodních problémů a na peacebuilding. Jako koordinátor se věnuje projektu Euforka, v rámci kterého se studenti a dobrovolníci z českých univerzit snaží nabízet veřejnosti pravdivé a nezkreslené informace o EU a tématech, která s naším členstvím v unii souvisejí.

Jakub Janega je specialista na volební chování a jeho determinanty a na volební systémy evropských zemí.