Dvě pražské detektivky

Ingeborg Fialová-Fürstová

Detektiv profesionál a detektiv amatér jsou hrdinové Dvou pražských detektivek z 30. let minulého století. Oba chtějí přijít na kloub záhadným vraždám. Ale pozor! Nevyšetřuje se v Praze, nýbrž v Londýně a ve Skotsku.

Autor úvodu, doktorand Radek Flekal, objevil dva zapomenuté autory pražské německé literatury, Lousie Weinerta-Wiltona a Edgara Mariu Foltina. Oba autoři mají společné to, že kromě jiného publikovali i texty detektivního žánru, které sice bývají vykazovány na okraj seriózní literatury, zato ale mívají ohlas u čtenářů. Český překlad dvou detektivek ze 30. let 20. století je tak jednak literárně historickým příspěvkem k výzkumu pražské německé literatury, obohacením kánonu autorů o dva další, jednak zábavným čtením pro milovníky detektivek.

Vychází v překladu Ingeborg Fialové-Fürstové. 

250 Kč

Překladatel

Ingeborg Fialová-Fürstová je profesorka na katedře germanistiky FF UP. Věnuje se především expresionismu, pražské a moravské německy psané literatuře a německému romantismu.