Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský

Text se ve své metodické části snaží shrnout indikátory a postupy, specificky používané v epidemiologii užívání drog s výjimkou alkoholu, tabákových látek a kofeinu. Dále je doplněn souhrnnou kapitolou o kvalitativním výzkumu, o popis hlavních složek, konceptů a strategií drogové politiky a o náčrt aktuální drogové situace v České republice.
 
73 Kč

Autor

Tomáš Zábranský působí na Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP. Zaměřuje se na adiktologii a drogovou epidemiolog