Dějiny Čínské lidové republiky (1949 – 2018)

Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička

Kniha přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.

469 Kč

Kategorie: ,

Autoři

Ondřej Kučera působí na Katedře asijských studií FF UP. Věnuje se moderním dějinám Číny, ale i přejímání slov, kulturních artefaktů a kulturních plodin z čínské a do čínské kulturní oblasti.

Martin Lavička se na Katedře asijských studií FF UP zabývá moderními dějinami Číny a čínskou politikou. V rámci svého výzkumu se věnuje problematice národnostních menšin na území ČLR.