Čechy a Peru

Pavel Štěpánek

Tato kniha zachycuje vzájemné kulturní vazby mezi Českou republikou a Peru, a to od dob koloniálních až po současnost. Kniha je rozdělena do dvou dílů, přičemž každá kapitola je věnována konkrétnímu tématu – akcentována je oblast umělecká, od literatury přes výtvarné umění a keramiku až po hudbu.
 
631 Kč
Katalogové číslo: 400012 Kategorie: , ,

Autor

Pavel Štěpánek, emeritní profesor katedry dějin umění Filozofické fakulty UP, je český kunsthistorik, odborník na dějiny umění a architektury hispánského i lusofonního světa v celé jeho šíři. V roce 2018 obdržel od mexického prezidenta Řád aztéckého orla.