Básně a Brundibásně

Jiří Pištora

Dílo Jiřího Pištory představuje jeden z posledních podstatných vydavatelských dluhů české literatury. Zvláště dvě první Pištorovy sbírky z šedesátých let jsou dnes prakticky nedostupné. Paradoxní je, že tato stále živá poezie už dvě desítky let „leží“ zpracována zkušeným editorem. Nakladatelství Host nyní přichází s edicí, která obsahuje tři Pištorovy básnické sbírky, nejpodstatnější esejistické práce, kalendárium věnované jeho životu i oddíl dokumentů. Snaha vydat tuto edici má svůj původ již v sedmdesátých letech minulého století, kdy po básníkově smrti začal texty zpracovávat jeho přítel Dr. Dušan Karpatský.

Tvorba Jiřího Pištory má blízko k existenciální linii české poezie, reprezentované jmény Františka Halase, Vladimíra Holana či Oldřicha Mikuláška. K rysům autorovy poetiky patří záznamy samoty a odcizení a z nich pramenící úzkosti. Pištorova poezie je osobitou výpovědí o hledání pevného místa ve světě, který ztrácí svou logiku, o životě, který přináší více otázek, než skýtá odpovědí; je dílem, jehož nadčasové vyznění je stvrzeno pečetí autorovy tragické smrti.

299 Kč

Autor

Jiří Pištora (1931—1970) byl významný český básník, fejetonista a literární kritik, jehož dětství bylo poznamenáno tragickým osudem jeho otce (popraven nacisty za spolupráci s odbojovou skupinou Silver, která se zúčastnila atentátu na Heydricha) a následně i nevyhovujícím kádrovým profilem (sociálně-demokratická rodina). V letech 1952 až 1957 vystudoval češtinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Studium ukončil diplomovou prací o Františku Halasovi. V šedesátých letech Pištora pracoval v administrativě Svazu spisovatelů, patřil do okruhu zakladatelů časopisu Tvář, jejímž byl redaktorem. Vydal sbírky Hodiny v řece, Země přibližných a Mezery v paměti.