Bafomet

Franz Spunda

Franz Spunda patří k nemnohým relativně známým německy psavším olomouckým autorům. Olomoucká Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur o Spundovi a jeho díle uspořádala v roce 2014 mezinárodní konferenci a vydala z ní oceňovaný sborník. Dosud však nevydala žádné z jeho děl v českém překladu. Překladatelka (Ingeborg Fialová-Fürstová) sáhla po jedné z nejčtenějších knih ze Spundova raného období, alchymistickém románu Baphomet z roku 1928 (vydaném později v mnoha reedicích a licenčních vydáních), který se ve své době začlenil do proudu tehdy módní magické, mystické, okultní literatury, jež dnes znovu nabývá na oblíbenosti.

250 Kč

Autor

Franz Spunda (1890-1963) byl jedním z nemnohých olomouckých německy píšících básníků, který ve své době dosáhl jistého věhlasu i za hranicemi úzkého regionu. Na počátku své literární kariéry se proslavil jako autor textů s okultními a mystickými prvky, později se ale od svých literárních začátků distancoval a ve své práci pokračoval cestopisy z Řecka, Itálie a Malé Asie, historickými romány a kulturně-historickými esejemi. 

Ingeborg Fialová-Fürstová je profesorka na katedře germanistiky FF UP. Věnuje se především expresionismu, pražské a moravské německy psané literatuře a německému romantismu.