V hrudi pták

Jaroslav Žila 

Nová sbírka Jaroslava Žily tvořivě navazuje na autorovu specifickou poetiku, jak je čtenáři známa z jeho předchozích děl. Tematicky opět čerpá z ukotvenosti v místních a rodových tradicích (zejména v prostředí moravskoslezských Beskyd), v osobních reminiscencích na události ze života rázovitých horalů a předků. Představuje sugestivní mozaiku privátní i krajinné historie zbudovanou zde básnickou pamětí ve veršových mikropříbězích a lyrických reflexích a zkratkách. Formálně jsou Žilovy básně ucelenými miniaturami se subtilní metaforikou, v nichž děje, stavy a prožitky působí často jen silou přímočaré výpovědi. K pestrosti výrazových prostředků přispívá užívání dialektu a řečových figur charakteristických pro obyvatele beskydských chalup a horských osad.

149 Kč

Categories: ,

Autor

Jaroslav Žila (1961–2017) byl český básník a učitel. Vyrůstal v Beskydech, v těsném sepětí s krajinou svých předků, což se odráží i v jeho tvorbě. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika.