Tíha vlny

Tereza Šustková

Po debutu Skrýše (2018), který vzbudil zaslouženou pozornost, přichází básnířka s dalším, ještě vyzrálejším a koncentrovanějším souborem. Tak jako ve své první sbírce, i zde autorka na nerozlehlých půdorysech buduje intimní, avšak intenzitou nasycené prostory, v nichž pak pečlivě ohledává svůj vztah k Bohu, ke svým milovaným, k přírodě a vůbec k celému bytí, které tentokrát vnímá skrze obrazy vln dynamičtěji, jako závrať i uklidnění. I na zdánlivě klidné hladině všednodennosti, kterou žijeme, dokáže působivě zachytit jemné existenciální chvění. Jinak řečeno, dokáže se na známé podívat novým, jitřním zrakem a o nalezené tíze svědčit v silných, zasahujících verších.

229 Kč

Categories: ,

Autorka

Tereza Šustková se narodila ve Šternberku. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého vystudovala český jazyk a literaturu spolu s učitelstvím hudební výchovy. Později téže fakultě navázala doktorským studiem. Jako básnířka se prosadila v pořadu Zelené peří, získala první místo v Literární ceně Vladimíra Vokolka (2016) a byla finalistkou Literární soutěže Františka Halase (2017). Ukázku z její debutové sbírky Skrýše si můžete v autorčině podání pustit zde.