Samá studna

Zuzana Gabrišová

Samá voda. Samá voda. Přihořívá… Samá studna. Samá studna. Co k tomu se hodí dál vlastně napsat? I ve vyschlých studnách zůstává otisk hladiny, která tam bývala, a v ní se se pořád odráží svět nad ní, včetně nebe a tváře toho, kdo ji kdysi čeřil okovem, tím podvojným českým slovem, dvojitým symbolem. Je to podobné, jako když člověk dál cítí údy, jež už nemá, a strom své větve, jež někdo ulámal.

127 Kč

Autorka

Zuzana Gabrišová je česká básnířka, překladatelka a editorka. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala bohemistiku a anglistiku, poté krátce učila na základní škole. V roce 2006 odjela do Jižní Koreje, kde vstoupila do zen-buddhistického kláštera, v němž strávila sedm let. Po svém návratu nastoupila jako doktorandka oboru Česká literatura na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Ve své disertační práci, obhájené roku 2017, se věnovala surrealistickým postupům v díle českých básnířek.