Psychologie zdraví

Leona Jochmannová a kolektiv

Základní ideou této odborné monografie je snaha doplnit dosavadní publikace věnované psychologii zdraví o koncept reflektující tradiční pojetí, ale také přinést aktuální témata a poznatky zaměřené primárně na celostní pojetí zdraví.

Hlavní osou knihy jsou psychologické, biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny multidisciplinární perspektivou se zapojením odborníků z oblasti akademického výzkumu i aplikované praxe. Autoři se věnují tématům zdraví napříč různými obory, jako je psychologie, medicína, psychoterapie, adiktologie, filozofie, fyzioterapie, digitální technologie a mnoho dalších.

Kniha je určena nejen studentům humanitních věd, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti psychosociálních oborů.

599 Kč

Autor

Leona Jochmannová od roku 2018 působí na katedře psychologie FF, kde rovněž vystudovala jednooborovou psychologii. Dlouhodobě se specializuje na oblast dětské psychologie a problematiku attachmentu. Výzkumně i publikačně se zabývá diagnostikou a léčením následků traumatu u dospělých i dětí. Od r. 2006 má v Olomouci vlastní klinickou praxi a je zakladatelkou dobrovolnických programů 5P v Kroměříži a v Olomouci, jako psycholog pracovala např. v oblasti problematiky závislostí a poruch chování v P-centru Olomouc a ve Středisku výchovné péče v Kroměříži.