Liturgické textilie a jejich památková ochrana

Jitka Jonová, Radek Martinek

Široce koncipovaná metodika reflektuje přesné vymezení sledované problematiky a přehled dosavadního bádání s důrazem na středoevropské prostředí. Představuje možnou druhovou skladbu dochovaných souborů, uvedení do problematiky základního znalectví textilních technik a materiálů včetně těch tkalcovských a vyšívacích. Dále uvádí umělecko-řemeslný přehled a souvislosti, přehled degradativních vlivů a způsoby jejich prevence, evidenci a způsob vedení dokumentačního popisu. Důraz je kladen na praktičnost a přehlednost textu s přihlédnutím k využití metodologických postupů v přímé terénní praxi (církevní a památkové objekty, církevní praxe a výstavní/prezentační expozice aj.).

340 Kč

Autoři

Jitka Jonová je teoložka, historička a historička umění, přednáší na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na církevní dějiny 19. a 20. století, papežskou diplomacii, dějiny liturgie, liturgické reálie a církevní památkovou péči.

Radek Martinek je kněz a historik umění. Zaměřuje se na dějiny bohoslužebného a stavovského odívání duchovenstva, znalectví tkaných a vyšívaných textilií a na ochranu církevních památek.