Hvězdopravec

Martin Bečan

Jsou světy v našich hlavách opravdovější než ty, ve kterých skutečně žijeme?

Konec studia na vysoké se blíží a Mikuláš Koperník by měl už brzy vykročit do dospělosti. Ta představa ho ale vůbec netěší. Když se mu naskytne možnost tento okamžik oddálit a vstoupit místo do reality do světa fantaskních příběhů, neváhá ani minutu. Dostane se do snových krajin, jimž ze svého trůnu na hoře z pánevních kostí vládne despotický tyran. Dokáže ho Mikuláš jen s pomoci mrtvé neandertálské ženy a sourozenců tvořených hvězdným prachem svrhnout? Snový svět, ve kterém se oceán vlévá do nebe a po zemi kráčí medvědice velikosti pohoří, se může jevit jako úžasné místo. Je život v něm ale opravdu lepší než vyhlídka na běžný život a obyčejnou práci v kanceláři? Vrátí se Mikuláš do reality, nebo se rozhodne upadnout do věčného spánku a svět snů už nikdy neopustí? Leda že by existovala možnost pobývat v obou realitách zároveň…

329 Kč

Categories: ,

Autor

Martin Bečan vystudoval žurnalistiku a sémiotiku na FF Univerzity Palackého, kde v současné době dokončuje doktorát z literární teorie. Napsal několik povídek prapodivných žánrů a nepřeberné množství reportáží, rozhovorů a novinových článků. Jeho tvorba je ovlivněna pobytem v Olomouci. Jako novinář má zkušenosti s prací v časopisech, novinách, rozhlase i televizi. Živí se prací v PR agentuře. Ve volném čase natáčí podcastový seriál Díra.