Demo

Další UPhost – p. Peter Tavel

Dalším protagonistou besední série UP host bude pan Peter Tavel, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP a zároveň vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI), a to v úterý 26. dubna tradičně od 18 hodin.

Jaká je role teologické fakulty na jinak sekulární univerzitě ve 21. století? Jak lze skloubit “povolání” katolického kněze a psychologa? Připadají vám takové kombinace paradoxní? Nebo ne? Tak či tak dostanete možnost si o nich pohovořit s osobou mimořádně povolanou.

Těšíme se na vás!

UP host Peter Tavel

UP host Peter Tavel